Huvudsaklig verksamhet


Verksamheten bygger i huvudsak på programkvällar med intressanta och mångsidiga föredrag eller företagsbesök med middag i egna och inhyrda utrymmen. Damerna ordnar programkvällar ungefär en onsdag i månaden och herrmedlemmarna har vanligen programkvällar varannan torsdag. Herrarna håller också programfria torsdagskvällar för fria diskussioner med supé. Dessutom verkar inom Klubben en golfsektion, biljardsektion och en reseklubb med separata program. Teaterbesök och olika former av festligheter ordnas varje år. Utbytet med de 8 inhemska och 4 nordiska vänklubbarna har blivit allt aktivare. Klubblunchen är en inarbetad verksamhetsform som väcker allt mer uppskattning.