Styrelsen

Ordinarie medlemmar

Dipl.ing. Henrik Halonen, ordförande 2020
EM Fredrik Sunde, ekonom 2021-2023
FL Thorbjörn Andersson, intendent 2021-2023
Fil.mag. Marianne Nummela, sekreterare 2023-2025
Dipl.ing. Olav Sjövall, klubbhövdning 2023-2025
VD Marcus Blomquist, bibliotekarie 2022-2024
OD, specialisttandläkare Marika Doepel, 2022-2024


Funktionärer

PM Mona Lehtonen är Klubbens kanslist.
E-post: kansliet(at)svenskaklubben.fi, tfn. 040 3539905


Kontaktuppgifter

Thorbjörn Andersson
0500 820 727
thorbjorn.andersson(at)iki.fi

Markus Blomquist
040 821 0419
markus.blomquist(at)fp-pigments.com

Marika Doepel
0400 741977
marika.doepel(at)fimnet.fi

Henrik Halonen
0400 530938
henrikhalonen8(at)gmail.com

Marianne Nummela
050 5561997
nannenummela(at)gmail.com

Olav Sjövall
040 5126996
olle.sjovall(at)gmail.com

Fredrik Sunde
050 5688012
fredrik.sunde(at)nordea.fi

Byt ut (at) med @